Lokura

Det er svært nyttig for Incubeat å ha et eget utviklerselskap. Lokura har høy kompetanse innen utvikling av websider, webbaserte skreddersydde IT-systemer og IoT.

Lokura er et kreativt utviklerselskap som har høy kompetanse innen utvikling av websider, webbaserte skreddersydde IT-systemer og IoT.

 

Lokura er svært nyttig selskap for incubeat-konsernet, og ble opprettet da Incubeat så et stadig større behov for egne utviklere. Dette ville kunne gjøre utviklingen av egne selskaper og systemer enklere og mer effektivt. Lokura ble opprettet høsten 2019 og har vokst raskt, og teller nå syv ansatteLokura skal leve av eksterne oppdrag, men skal også serve alle de interne selskapene med utviklingsprosjekter.

Lokura spesialiserer seg på PHP med Laravel rammeverk og har et stort fokus på backend-utvikling for å kunne skreddersy forretningssystemer for å effektivisere alt fra små til store prosesser hos selskapene.  

Et av selskapets hovedmål er å bidra til en grønnere og mer effektiv hverdag. Dette ser man på hvilke selskaper Lokura velger å samarbeide med og arbeide for.  

KONTAKT OSS

Rådhusgata 15
3211 Sandefjord
Norge

post@incubeat.no
+47 334 50505