Sosialt ansvar

Operasjonell involvering

Vi investerer i tidlig fase selskaper som har en bærekraftig og skalerbar
forretningsmodell som kan bidra til globale endringer.

Våre investeringer

Innovasjon i gjenvinning er veien videre.

Med lidenskap til ansvarlig ombruk og urban mining skal vi være modige nok til å forme fremtiden.

Besøk drig.no

Ansvarlig mat.

Med et miljø- og kapasitetsperspektiv i bakhodet må vi tenke nytt for å mette klodens befolkning på en ansvarlig måte i fremtiden. Følg med, forandringen kommer.